İsim:
Ahmet Rasim
Yaşadığı Yer:
Doğum Tarihi:
Doğum Yeri:
Eğitim:
E-Posta:
Web:
Hakkında
1865′te İstanbul′da doğan Ahmet Rasim Ahmed Mithat′ın yönlendirmesiyle basın hayatına atıldı; makale, sohbet, şiir ve çevrilerini çeşitli dergi ve gazetelerde yayımladı. Cumhuriyet döneminde İleri, Vakit, Akşam ve Cumhuriyet gazetelerinde yazdı. Ders kitapları ve çevirileri dışında 140 kadar yapıtı vardır. Roman ve öykülerinde İstanbul hayatına dair ilginç betimlemelere rastlanır. Liselerde okutulmak üzere yazdığı Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi (1910-1912), “faide” başlığı altında ve dipnotlarıyla önemlidir. Şehir Mektupları′nda (4 cilt, 1910-1911) II. Abdülhamit döneminin İstanbul′unu büyük bir gözlem yeteneği, sade ve kıvrak bir üslupla anlatır. En büyük özelliği, yazılarını bir sohbet havası içinde yazması ve okurunu daha ilk cümleden kucaklamasıdır. Çeşitli yazınsal akımların dışında kalarak kendine özgü bir üslup ve ironiyle ortaya koyduğu yapıtlar geniş bir kitlesi tarafından zevkle okunan Ahmet Rasim altmış kadar da şarkı bestelemişti. Gazeteci, tarihçi, yazar Ahmet Rasim 21 Eylül 1932’de Heybeliada′ daki evinde öldü.


Yazarın Kitapları