skip to Main Content
A
B
C
D
F
H
J
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
V
W
Y
Z
 • Abdülhamid El Katip

  İran asıllı olduğu rivayet edilen Albdülhamid El Katib Fırat yakınlarındaki Enbar kasabasında doğmuştur. İş hayatına öncelikle öğretmenlik yaparak başlayan Katib

 • Ahmet Mithat Efendi
  1844’te İstanbul’da doğan Ahmet Mithat Efendi, küçük yaşta babasını kaybedince bir süre ağabeyinin gözetiminde öğrenimini sürdürdü.
 • Aleksandr Puşkin
  1799’da, zengin ve aydın bir ailenin çocuğu olarak Moskova’da doğdu. Zamanın soylu aile çocuklarının tümü gibi, ilköğrenimini Fransızca gördü. Puşkin, Batı kültürü ve
 • Alexandre Dumas
  Alexandre Dumas 1802’de Saint Domingue’de (günümüzde Haiti) soylu bir Fransız adamla Afrikalı bir kölenin oğlu olarak dünyaya geldi. On dört yaşında
 • Anonim Anonim
 • Antoine De Saint- Exupéry

  29 Haziran 1900’da, Fransa’nın Lyon şehrinde, aristokrat bir ailede dünyaya geldi. Antoine De Saint-Exupéry dört yaşındayken babasını kaybedince bu

 • Anton Çehov
  29 Ocak 1860’ta Azak Denizi kıyılarındaki Taganrog’da bakkal bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Çehov, babasının yerine dükkânın işleriyle de ilgilendiğinden lise eğitimi
 • Beydeba Beydeba
  Milattan önce 1. yüzyılda yaşadığı rivayet edilen Beydeba, Hintli bir yazardır. Yaşamı hakkında net bilgilere ulaşılamasa da pek çok kaynakta "musikinin mucidi" olarak anılır.
 • Charles Dickens
  (1812-1870) İngiliz romancı. Mutlu bir çocukluğun ardından, babasının hapse girmesi üzerine, on bir yaşında bir fabrikaya girerek çalışmak zorunda kaldı. Ailesinin durumu biraz
 • Daniel Defoe
  İngiliz yazar ve gazeteci Daniel Defoe 1660’da Londra’da doğdu. Hollanda kökenli ailesi Protestan’dı. Kiliseye girmek üzere iyi bir eğitim alarak yetişti, ama tercihini ticarete
 • Feridüddin Attar

  Daha çok Ferîdüddîn Attâr ismiyle bilinen Ebu Hamid Muhammed bin Ebubekir İbrahim bin İshak Attar Nişaburî, medreseleri ve tekkeleriyle meşhur olan Horasan

 • Franz Kafka
  3 Temmuz 1883’te Prag, Bohemya’da doğdu. 1889’dan 1893’e kadar Alman Erkek Okulunda okudu. 1901’de son derece sıkı ve klasikleri temel alan bir ortaokul olan Altstädter Gymnasium’dan
 • Fyodor Dostoyevski

  30 Ekim 1821’de Moskova’da, babasının doktor olarak görev yaptığı Yoksullar Hastanesi’ne ait bir apartmanda doğdu. Babası sert ve acımasızdı. Annesini on beş

 • Honoré De Balzac
  Balzac, güneyli, köylü kökenli bir ailedendi. Kız kardeşi Laure (de Surville) Honoré’nin tek çocukluk arkadaşıydı ve ilk yaşamöyküsünü yazan da o oldu. Balzac yaklaşık altı yıl
 • Hüseyin Rahmi Gürpınar
  19 Ağustos 1864 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 3 yaşında annesini kaybeden Hüseyin Rahmi Gürpınar Girit'e babasının yanına gönderildi ve eğitimine burada başladı.
 • Jack London
  12 Ocak 1876'da San Francisco'da doğan Jack London, İrlanda asıllıdır. Çocukluğu Oakland'de geçti. On dört yaşında okulu bırakarak hayata atıldı ve bir konserve
 • Johann Wolfgang Von Goethe
  Alman edebiyatının ve klasizmin en büyük yazarlarından olan Goethe, 28 ağustos 1749’da Frankfurt’da doğdu. Varlıklı bir aileden gelen babası tarafından Aydınlanma düşüncesinin
 • Jules Verne
  Jules Gabriel Verne 8 Şubat 1828’de Fransa, Nantes’de dünyaya geldi. Verne zengin bir ailede dünyaya gelmişti ve babası onun kendisi gibi avukat olmasını istiyordu. Babasının mesleğini
 • Lev Tolstoy

  Toprak sahibi soylu bir ailenin oğlu olarak 28 Ağustos 1828’de doğdu. 16 yaşında Kazan Üniversitesi’ne başladı, ama resmi eğitime duyduğu tepki nedeniyle okulu bırakıp

 • Lewis Carroll
  Edebiyat alanında verdiği eserlerde Lewis Carroll müstearını kullanan Charles Lutwidge Dodgson 1832 yılında Daresbury, İngiltere’de doğdu. On iki yaşına kadar evde eğitim gören Dodgson
 • Maksim Gorki
  Aleksey Maksimoviç Peşkov ya da herkesin bildiği adıyla Maksim Gorki, 28 Mart 1868'de Novgorod'da doğdu. Küçük yaşta anne ve babasını yitirdiği için
 • Mark Twain
  (30 Кasım 1835- 21 Nisan 1910) gerçek ismi Samuel Langhoɾne Clemens'dir. Ameɾikalı mizahçı, satiɾist, ɾoman yazaɾı, yazaɾ ve öğɾetmen. Tom Sawyeɾ'ın Maceɾalaɾı adlı ünlü
 • Mehmet Rauf
  Servetifünun romancılarındandır. 1875 yılında doğmuş, 1931 yılında İstanbul’da yaşamını yitirmiştir. Bahriye Mektebi’nden mezun olduktan sonra deniz subayı olmuş,
 • Mevlânâ Celâleddin Rûmî
  Hz. Mevlânâ, 30 Eylül 1207 günü, bugün Afganistan sınırları içinde yer alan Horasan yöresindeki Belh şehrinde doğdu Hz.
 • Michel De Montaigne
 • Miguel de Cervantes
  Miguel de Cervantes Saavedra, baba tarafından Endülüslü, anne tarafınsansa Yenikastilyalı bir ailenin çocuğudur. 1547'de, üniversite şehri Alacala de Henares'de
 • Namık Kemal
  21 Aralık 1840’ta Tekirdağ’da doğdu, 2 Aralık 1888’de Sakız Adası’nda öldü. 1865’te kurulan ve daha sonra yeni Osmanlılar Cemiyeti adıyla ortaya çıkan İttifak-ı Hamiyet adlı
 • Nikolay Gogol
  Nikolay Gogol 31 Mart 1809'da orta halli toprak sahibi bir ailenin çocuğu olarak Ukrayna'da Soroçinski köyünde doğmuştur. Gogol'ün çocukluğu yoğun Kazak
 • Nizâmülmülk .
  İran’ın Tus kasabasında dünyaya geldi. Devlet hizmetindeki hayatı, babası ile beraber Gazne Devleti’nin Horasan valisi Ebü’l-Fazıl Es-Suri’nin hizmetinde bulunmakla başladı.
 • O. Henry
 • Ömer Seyfettin
  11 Mart 1884 yılında Gönen, Balıkesir'de doğdu. Yüzbaşı Ömer Şevki Bey'le, Fatma Hanım'ın ikisi küçük yaşlarda ölen dört çocuğundan biridir. Öğrenimine Gönen'de bir mahalle
 • Platon Platon
  İslam dünyasında Eflatun adıyla bilinen Platon M.Ö. 427-M.Ö. 347 tarihleri arasında yaşamıştır. Asil bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen filozofun
 • Recaizade Mahmud Ekrem

  Recaizade Mahmud Ekrem, Türk edebiyatının yenileşmesinde etkili olan Osmanlı son dönem yazarlarından biridir. Batı dillerinden Türkçeye çeviriler yapmıştır.

 • Samipaşazade Sezai
  1860’ta İstanbul’da doğdu. Dönemin ileri gelen isimlerinden Sami Paşa'nın oğludur. 1880’de Evkaf Nezareti Mektubî Kalemi’ne memur oldu. Babasının
 • Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi

  II. Meşrutiyet dönemi yazar ve fikir adamlarındandır. 1865-1914 yılları arasında yaşamıştır. Şehbender Süleyman Bey’in oğludur.

 • Şemsettin Sami
  1850’de Yanya’da doğdu. Orta öğrenimini Yanya’da bir Rum Jimnazı’nda tamamladı (1868). Öğrenim yıllarında Fransızca, İtalyanca, eski Yunanca, Arapça
 • Şeyh Şadi-i Şirazi

  Sadi, İran edebiyatının en büyük şairlerinden biridir. Yaşadığı devir itibariyle hayatı ve kişiliği hakkındaki bilgilerin kesinliği

 • Victor Hugo
  Büyük Fransız şairi ve yazarı Victor Hugo, Fransa tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birinde, 1802’de doğdu. Daha on iki yaşındayken şiirleri yayımlanmaya başladı. Yirmi
 • William Shakespeare
  İngiliz tiyatro yazarı ve şairdir. Bir tüccarın oğlu olan William Shakespeare, on sekiz yaşındayken Anne Hathaway’le evlenip bir süre sonra Londra’ya gitti. Orada önce tiyatro
 • Yunus Emre
  Yunus Emre, 1238 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Türk tasavvuf edebiyatı sahasında kendine has bir tarzın kurucusu olan Yunus Emre, Ahmed Yesevi ile başlayan
 • Ziya Gökalp
  Tam adı Mehmet Ziya Gökalp, 23 Mart 1875'te Diyarbakır'da doğdu. 1910'da kurulmasında öncülük yaptığı İttihat Terakki İdadisi'nde sosyoloji dersleri verdi. Bir yandan da "Genç
Back To Top