skip to Main Content
1860’ta İstanbul’da doğdu. Dönemin ileri gelen isimlerinden Sami Paşa'nın oğludur. 1880’de Evkaf Nezareti Mektubî Kalemi’ne memur oldu. Babasının ölümünden sonra Londra Elçiliği İkinci Kâtipliği’ne atanan Sezai, orada kaldığı 4 yıl boyunca İngiliz ve Fransız edebiyatlarını yakından izledi. İstanbul’a döndüğünde İstişare Odası’na memur oldu. 7 yıl süren bu ikinci dönem memuriyetinde sanatını olgunlaştırdı. Sergüzeşt romanı yüzünden göz hapsine alındığını düşünerek Paris’e gitti ve Meşrutiyet’in ilanına kadar orada kaldı. 26 Nisan 1936 tarihinde İstanbul’da öldü.

Yazarın Kitapları

Back To Top