skip to Main Content
Mantıku’t-Tayr

Mantıku’t-Tayr

“Bu yol herkesin gideceği bir yol değildir. Bu yola temiz girmek gerekir. Her kim sahip olduğu şeylerden el çekerse temiz olur ve temizlikte huzura erer.

Bu dehlizde yol alabilmek için sahip olduklarından bir bir vazgeçmelisin. Her şeyden önce kendinden el çek, ondan sonra yola çıkmaya azmet.”

İslam ve İran edebiyatında önemli bir yere sahip olan Mantıku’t-Tayr, Doğu edebiyatında sıkça görülen yoğun sembolizm ve ağdalı üsluptan uzak olmasıyla farklı bir yere sahip.

Feridüddin Attar sade ve anlaşılır temsillerle berraklaştırdığı bu tasavvufi yolculuk okuyucuya ufuk açıcı bir tecrübe sunuyor.

Mantıkut-Tayr

Satış Noktaları

Kitap Hakkında Haberler

Back To Top